AktualityCZ

11.01.2015 23:21
KONKURENCESCHOPNOST
Pod pojmem konkurenceschopnost se rozumí schopnost prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními, tedy „konkrétní schopnost zapojit se úspěšně do soutěže v tržním prostředí v daném časoprostorovém řezu“ 

uvedl Ing. Vítězslav Kotík, MBA

Chce-li podnik v dnešní turbulentní době uspět na trhu, musí přijít s něčím novým, neokoukaným,
odlišujícím se od ostatní konkurence nápaditostí a kreativitou produktu či služby, kvalitou, cenou a v neposlední řadě rychlostí a pružností, se kterou přichází výrobce či poskytovatel služby s novým produktem na trh. A právě kreativita hraje v konkurenceschopnosti velkou roli. Ta je nositelem a především významným zdrojem přidané hodnoty. „Význam kreativity pro konkurenceschopnost spočívá právě ve tvorbě vysoké přidané hodnoty, která vzniká díky jedinečnosti výsledků kreativního procesu. Cestou je spojení kreativních odvětví s dalšími sektory ekonomiky za účelem pomoci kreativnímu podnikání přinést tyto ideje do ziskového byznysu. Takovým spojovacím mostem je například design, který se v dnešní době stává významným zdrojem konkurenční výhody.“ 
 

Kontakt

Ing. Vítězslav Kotík, MBA Na Zlaté stezce
Dobříš
731 156 603 vitezslav.kotik@cic.cz